Graphic Design 6, 1962. Cover design by Kohei Sugiura.

Graphic Design 06, 1962

Information:

Content includes:
Toko Shinoda’s book Kenzo Tange
World Rookie Outlook / 5 Freshmen Masaru Katsumi
Sugiura, Awazu, Dimsung, Brattinga, Katsui
Print Design Laboratory 6 / Space Pattern Mitsuo Katsui Kiyoshi Awazu
Katsumi Masaki, a pioneer of contemporary graphic design
Light Publicity Photo Design Takeji Imaizumi
Module Exhibition Panel Yoshihisa Miyauchi
Yumeji Takehisa’s sheet music cover Hiromu Hara
Portfolio World Bibliography
Book review

Graphic Design 6, 1962. Cover design by Kohei Sugiura.
Graphic Design 6, 1962. Cover design by Kohei Sugiura.

Latest Artefacts


From my archive: