Design (Japan), 55, 1964. Cover design by Kohei Sugiura

Design (Japan), 55, 1964

Information:

Content includes:
Special Feature: Illustration Japanese Wisdom
Encounter of Illustration and Text / Yusuke Kaji
Rock-paper-scissors / Kiyoshi Awazu + Jun Sonai
Tattoo / Akira Uno + Yusuke Kaji
Zabuton / Kazuo Harada + Kazuko Koike
Geisha / Yoshitaro Isaka + Kazuko Koike
Kampo Medicine / Yuzo Yamashita + Kyo Naito
Human soul / Makoto Wada + Koichi Tsuchiya
 Hearse / Tadanori Yokoo + Keizaburo Fujii
49th / Shinta Cho + Haruo Katayama
Saisen box / Yoshiro Yamashita + Mutsuo Takahashi
Denentoshi / Isaburo Nishijima + Kyo Naito
 Haiku / Shuichi Nakahara + Mutsuo Takahashi
Delivery / Ryohei Yanagihara + Kyo Naito
Address / Takao Abe + Jun Sonai
 Fumidai / Kazuyuki Goto + Jun Sonai
Fusuma / Takashi Mizuno + Kazuko Koike
Ozashiki Strip / Yuito Nadamoto + Yusuke Kaji
Mosquito Repellent Incense / Harumi Matsumoto + Jun Sonai
Cairo / Kanji Sasaki + Haruo Katayama
Pachinko / Hiroshi Manabe + Haruo Katayama
Yakuza / Akira Mohri + Mutsuo Takahashi
Cheering Team / Yoji Kuri + Yusuke Kaji
Ad Balloon / Ryokichi Ozawa + Haruo Katayama
Various Considerations Concerning Design: The Consciousness of an Architect / Hirozo Shiraishi
Designed by Rodolfo BonettoIndustrial Design and Its Market in Italy / Rodolfo Bonetto
Introduction of the Bonet Office / Kazuko Sato
For Mr. Bonnet / Kenjiro Ikeda
Visiting design schools around the world (1) Cooper Union, New York / Masaaki Tanaka
Designer Triple Mirror Seed and Land / Yusaku Kamekura
design digest
Addition, subtraction, multiplication and division in graphic design / Naomi Asakura

Design (Japan), 55, 1964. Cover design by Kohei Sugiura
Design (Japan), 55, 1964. Cover design by Kohei Sugiura

 

Design Japan 55 1964 back

Related Artefacts


From my archive:

Latest Artefacts